Alvensleben B. von, Die Tanzkunst, 6. wyd., Leipzig 1898.

Bagarówna, Wilhelmina. Studium o oberku (obertasie) na podstawie zbiorów O. Kolberga. Lwów [n. s.] 1932.

Bartholoman P. B., Die Tanzkunst, Giessen 1838.

Bartnicka, Aneta. Skarby Mazowsza. Folklor kołbielski. Sufczyn:  Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Wsi Sufczyn i Okolic, 2008.

Batko, Walerian; Nycz-Lubicz, Bronisław. Wesele lubelskie. Lublin: Wydawnictwo Lubelskie, 1973.

Baudouin de Courtenay-Jędrzejewiczowa, Cezaria. Folk Dances and Wedding Customs Poland (in:) "Journal of the English Folk Dance and Song Society", London, 1935, Vol. 2, pp. 24-30.

Baudouin de Courtenay-Jędrzejewiczowa, Cezaria. O tańcach ludowych w Polsce (w:) "Teatr Ludowy", R. 27, nr 8, s. 112-119, 1935.

Baudouin de Courtenay-Jędrzejewiczowa, Cezaria. Ze studiów nad obrzędami weselnymi ludu polskiego. Cz. 1: Forma dramatyczna obrzędowości polskiej (w:) "Rozprawy i Materiały Wydziału I Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Wilnie", 1929, t. 2, z. 3, Wilno.

Bednarzowa B., Młodzikowska M., Tańce : rytm – ruch – muzyka. Wybór dla potrzeb wychowania fizycznego, Warszawa 1983.

Benet, Sula. Song, Dance and Customs of Peasant Poland. London: Dennis Dobson Ltd., 1951.

Bernoulli J., Podróż po Polsce 1778 (tytuł oryginału: Reisen durch Brandenburg, Pommern, Preussen, Curland, Russland und Polen in der Jahren 1777 und 1778, Leipzig 1779-1780, t. VI), przeł. Zawadzki W., w: Polska Stanisławowska w oczach cudzoziemców, tom II, opr. Zawadzki W., Warszawa 1963.

Bielawski L., Problem krakowiaka w twórczości Chopina, w: The Book of the First International Musicilogical Congress Devoted to the Works of Frederick Chopin, red. Z. Lissa, Warszawa 1960.

Bielawski L., Rytmika polskich pieśni ludowych, Kraków 1970.

Bielawski, Ludwik. Rytmika polskich pieśni ludowych. Kraków: PWM, 1970.

Bielski M., Satyry, wyd. W. Wisłocki, Biblioteka pisarzów polskich, t. 4, Kraków 1889.

Bieńkowski, Andrzej. Ostatni wiejscy muzykanci. Warszawa: Prószyński i S-ka, 2001.

Bobrowska, Mirosława; Budzik, Kazimierz. Wielkopolski folklor taneczny: Ziemia Szamotulska. Poznań: Wojewódzka Biblioteka Publiczna i Centrum Animacji Kultury, 2007.

Bobrowska, Mirosława; Budzik, Kazimierz; Linette, Bogusław; Pawliński, Sławomir. Folklor taneczny zachodniej Wielkopolski. Poznań: Wojewódzka Biblioteka Publiczna i Centrum Animacji Kultury, 2014.

Bogucka M., Staropolskie obyczaje w XVI-XVII wieku, Warszawa 1994.

Bogucki, Kazimierz. Pięć tańców góralskich z Orawy, Spisza i Pienin. Warszawa: Towarzystwo Łączności z Polonią Zagraniczną "Polonia", 1964.

Brodziński K., Wyjątek z pisma o tańcach przez Kazimierza Brodzińskiego, „Melitele” nr 1, 1829.

Bronikowska, Małgorzata. Od sobótki do piłki nożnej polskiej. Polskie tradycyjne zabawy i gry w koncepcji wychowania fizycznego Eugeniusza Piaseckiego. Poznań: Wydawnictwo Akademii Wychowania Fizycznego, 2008.

Brookes L., Modern Dancing, New York 1867.

Brückner A., Dzieje kultury polskiej. Tom II Polska u szczytu potęgi, Kraków 1930.

Brzozowska, Urszula. Pieśni i tańce kujawskie. Kraków: PWM, 1950.

Bzdęga, Jan z Domachowa. Biskupianie. Poznań-Kościan: Związek Teatrów Ludowych, 1936.

Bzdęga, Jan z Domachowa. Wesele biskupiańskie. Gostyń: Gostyńskie Towarzystwo Kulturalne, 1992.

Caoimhín Mac Aoidh, From Mazovia to Meenbanad: The Donegal Mazurkas, Ballyshannon 2008.

Carpenter D. L., The Amateur’s Preceptor on Dancing and Etiquette, Philadelphia 1854.

Cellarius H., The Dancing—Room Dances, tłum. Churton E., London 1847.

Chorosiński, Jan. Melodie taneczne Powiśla. Kraków: PWM, 1953.

Chybiński A., 36 tańców z tabulatury organowej Jana z Lublina, WDMP, z. XX, Kraków 1948.

Chybiński A., Tabulatura organowa Jana z Lublina (1540), „Kwartalnik Muzyczny”, Warszawa 1911, z. I-IV.

Chybiński A., Zagadnienia tradycji narodowych muzyki polskiej, „Muzyka” 1951 nr 1.

Chybiński, Adolf. O polskiej muzyce ludowej. Warszawa: PWM, 1961.

Cieślikowski, Jerzy. Wielka zabawa: folklor dziecięcy, wyobraźnia dziecka, wiersze dla dzieci. Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1985.

Cieślińska, Alina; Krużycka, Helena; Pawłowski, Władysław.  Folklor Ziemi Lubuskiej. Warszawa: Centralny Ośrodek Metodyki Upowszechniania Kultury, 1975.

Coxe W., Podróż po Polsce 1778 (tytuł oryginału: Travels into Poland, Russia, Sweden and Denmark. Interspersed with historical relations and political inquiries, London 1784), przeł. Suchodolska E., w: Polska Stanisławowska w oczach cudzoziemców, tom I, opr. Zawadzki W., Warszawa 1963.

Czekanowska, Anna. Polish Folk Music: Slavonic Heritage - Polish Tradition - Contemporary Trends.
Cambridge: Cambridge University Press, 1990.

Czerniawski K., Charakterystyka tańców przez Karola Czerniawskiego, Warszawa 1847.

Czerniawski K., O tańcach narodowych naszych z poglądem historycznym i estetycznym na tańce różnych narodów, a w szczególności na tańce polskie, Warszawa 1860.

Czerniawski, Karol. O tańcach narodowych z poglądem historycznym i estetycznym na tańce różnych narodów a w szczególności na tańce polskie. Warszawa: Drukarnia K. Kowalewski, 1860.

Dahlig-Turek E., „Rytmy polskie” w muzyce XVI-XIX wieku. Studium morfologiczne, Warszawa 2006.

Dąbrowska G., Krakowiak, Warszawa 1961.

Dąbrowska, Grażyna W. Folklor na scenie. Nowy Sącz: Medeoart/Lucyna Witkowska, 2011.

Dąbrowska, Grażyna W. red. Taniec w polskiej tradycji. Leksykon. Warszawa: MUZA, 2005/2006.

Dąbrowska, Grażyna W. Taniec ludowy (w:) Etnografia Polski. Przemiany kultury ludowej. t. 2. Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1981.

Dąbrowska, Grażyna W. Taniec ludowy na Mazowszu. Kraków: PWM, 1980.

Dąbrowska, Grażyna W. Taniec Okrągły. Nowy Sącz: Medeoart/Lucyna Witkowska, 2011.

Dąbrowska, Grażyna W. Tańce Kurpiów Puszczy Zielonej. Warszawa: CPARA, 1967.

Dąbrowska, Grażyna W. Tańcujże dobrze. Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1991.

Dąbrowska, Grażyna W. W kręgu polskich tańców ludowych. Warszawa: Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1979.

Dąbrowska, Grażyna W. Wesele kurpiowskie. Kraków: PWM, 1985.

Dąbrowski, Jerzy. Zabawy naszych przodków. Warszawa: Wydawnictwo „Alfa”, 1994.

de Hauteville S. [de Tende G.], Relation historique de la Pologne, contenant le pouvoir de ses rois, leur élection, & leur couronnement, les privileges de la noblesse, la religion, la justice, les mœurs & les inclinations des polonois; avec plusiers actions remarquables, par le Sieur de Hauteville, Paris 1687 [II Paris 1697].

DeGarmo W., The Dance of Society, New York 1884.

Dekowski, Jan P. Tańce obrzędowe w weselu sieradzkim (w:) Studia i Materiały do Dziejów Ziemi Sieradzkiej, t. 1, s. 121-130. Łódź: Wydawnictwo Łódzkie, 1962.

Dekowski, Jan P. Tańce z Wieluńskiego (w:) "Prace i Materiały Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi", nr 13, 1969, s. 181-189.

Dekowski, Jan P.; Hauke, Zbigniew. Folklor regionu opoczyńskiego. Warszawa: Centralny Ośrodek Metodyki Upowszechniania Kultury, 1974.

Dekowski, Jan P.; Szrama, Antoni. Folklor Ziemi Łódzkiej. Warszawa: Wydawnictwo Katalogów i Cenników, 1970.

Derc K., Czym jest Stowarzyszenie Miłośników Tańców Polskich i do czego dąży, Warszawa 1931.

Derc K., Zbiór wiadomości o tańcach polskich, Warszawa 1932.

Dick A., Ballroom Guide and Call Book, New York 1878.

Drabecka M., Choreografia baletów warszawskich za Sasów, Kraków 1988.

Drabecka M., Tańce Polskie w „Rechtschaffener Tanzmeister” Tauberta, „Muzyka”, 1966, nr 3-4.

Drabecka Maria. Tańce i zabawy Warmii i Mazur. Warszawa: CPARA, 1960.

Drabecka, Maria. Polskie tańce ludowe w dziełach Kolberga. Warszawa: CPARA, 1963.

Drabecka, Maria. Tańce historyczne. Warszawa: Centralny Ośrodek Metodyki Upowszechniania Kultury, 1975.

Drabecka, Maria; Krzyżaniak, Barbara; Lisakowski, Jarosław. Folklor Warmii i Mazur. Warszawa: Centralny Ośrodek Metodyki Upowszechniania Kultury, 1978.

Drozd, Jerzy. Dożynki cieszyńskie. Zbiór tańców śląskich. Katowice: Wydawnictwo Śląsk, 1964.

Drozd, Jerzy. Wiązanka tańców śląskich. Wisła-Cieszyn: Towarzystwo Teatrów i Muzyki Ludowej, 1947.

Durang C., The Fashionable Dancer’s Casket, Philadelphia 1856.

Dziewanowska, Ada. Polish Folk Dances and Songs: A Step-by-Step Guide. New York: Hippocrene Books, 1997.

Dzikowski S., O tańcu. Rozważania kulturalno-obyczajowe, Warszawa 1925.

Elsnerówna E., O polskich tańcach, „Śpiew w Szkole” Rok II 1934, nr 3.

Filler W., Melpomena i piwo, Warszawa 1960.

Förster C. F., Der Tanzlehren, Breslau 1831.

Franceschini G., Balli Doggi, Milan 1914.

Gawlikowski Ph., Guide complet de la danse. Contenant le quadrille, la polka, la polka-mazurka ... avec la musique, par Gawlikowski ..., Paris 1858.

Gąsiorek, Jan; Pokusa, Marcin, oprac. Tańce i pieśni dolańskie i laskie na Żywiecczyźnie. Żywiec: Marcin Pokusa Art, 2011.

Gębik, Wacław. Pieśni ludowe Warmii i Mazur. Olsztyn: Wydział Kultury Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Olsztynie, 1952.

Gęca, Leszek. Tańczymy razem: formy integracyjne i sceniczne wybranych tańców narodowych i regionalnych. Lublin: "Polihymnia", 1996.

Giurchescu, Anca; Bloland, Sunni. Romanian Traditional Dance. Mill Valley, CA: Wild Flower Press, 1995.

Glapa, Adam; Kowalski, Alfons. Tańce i zabawy wielkopolskie. Wrocław: PTL, 1961.

Gloger Z., Tańce, „Encyklopedia Staropolska” 1903, t. IV.

Gluziński J., Taniec i zwyczaj taneczny, Lwów-Warszawa-Kraków [post 1925].

Goldberg H., Przynależność przez muzykę: wkład Żydów w kształtowanie się muzycznej polskości, w: Topos narodowy w muzyce polskiej okresu postromantyzmu i Młodej Polski, red. Wojciech Nowik, Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina, Warszawa 2008.

Gołębiowski Ł., Domy i dwory, przy tym opisanie apteczki, kuchni, stołów, uczt, biesiad, trunków i pijatyki; łóżek, pościeli, ogrodów, powozów i koni; błaznów, karłów, wszelkich zwyczajów dworskich i różnych obyczajowych szczegółów, Warszawa 1830.

Gołębiowski Ł., Gry i zabawy różnych stanów w kraju całym, lub w niektórych tylko prowincyach, Warszawa 1831.

Gołębiowski Ł., Lud Polski, jego zwyczaje, zabobony, Warszawa 1830.

Gołębiowski, Łukasz. Gry i zabawy różnych stanów. Warszawa: Drukarnia N. Glücksberga, 1831.

Gorzechowska, Jadwiga. Mało nas, mało nas…: polskie dziecięce zabawy ludowe. Warszawa: Wydawnictwo „Nasza Księgarnia”, 1978.

Gorzechowska, Jadwiga. Polski roczek: dziecięce zabawy, tańce i pieśni ludowe. Warszawa: Wydawnictwo „Ruch”, 1964.

Gorzkowski M., Xopoimania. Historyczne poszukiwania o tańcach, tak starożytnych pogańskich jak również społecznych i obyczajowych we względzie symbolicznego znaczenia. Napisał Marian Gorzkowski, Warszawa 1869.

Gostomski W., Polonez i menuet. Szkic estetyczno-obyczajowy, Kraków 1891.

Guest I., Balet romantyczny w Paryżu, przeł. Agnieszka Kreczmar, Warszawa 1978.

Häcker J.G., Der selbstlehrende Tanzmeister, Chemitz 1835.

Haszczak, Alicja. Folklor taneczny Ziemi Rzeszowskiej. Warszawa: Centralny Ośrodek Metodyki Upowszechniania Kultury, 1989.

Haszczak, Alicja. Tańce lasowiackie. Warszawa: Polska Sekcja CIOFF, 2006.

Haszczak, Alicja. Tańce rzeszowskie. Rzeszów: Zespół Pieśni i Tańca "Połoniny", 2012.

Helmke E. D., Almanach der neuesten Modetänze für das Jahr 1832, Merseburg 1832.

Hentschke T., Allgemeine Tanzkunst, Stralsund 1836.

Hillgrove T., A Complete Practical Guide to the Art of Dancing, New York 1854.

Hłaski M., Mazur, Wien 1846 (drugie wydanie 1857).

Hławiczka K., Polonez w latach 1792-1830, Warszawa 1976.

Hławiczka K., Polska proportio, „Muzyka” 1963, nr 1/2.

Hławiczka K., Ze studiów nad historią poloneza, „Muzyka” 1965, nr 2.

Hoffmann E.T.A., Zwölf Polonoisen fūr das Pianoforte vom Grafen Oginsky(i) gesammelt vom Herrn Staatsrath Koslovsky(i), Berlin bei Concha et Comp., „Allgemeina Musikalische Zeitung” 1813 nr 18.

Horak K., „Volkstänze der Deutschen in Mittelpolen”, heft 1-4, Verlag von S. Hirzel in Leipzig/Verlag Gümther Wolff zu Plauen i.V. 1936.

Horak K., “Deutsche Volkstänze”, heft 42/43, “Deutsche Volkstänze aus Galizien”, Bärenreiter-Ausgabe, Kasel-Basel-London-New York 1960.

Horak K., “Deutsche Volkstänze”, heft 48/49, “Volkstänze aus dem Karpatenraum”, Bärenreiter-Ausgabe, Kasel-Basel-London-New York 1961.

Horak K., “Deutsche Volkstänze”, heft 52/53, “Deutsche Volkstänze aus dem Weichselraum”, Bärenreiter-Ausgabe, Kasel-Basel-London-New York 1962.

Horoszkiewicz J., Taniec polski według danego zwyczaju, Lwów 1897.

Hryniewiecka J., 5 tańców polskich, Warszawa 1990.

Hryniewiecka J., Pięć tańców polskich, Warszawa 1970.

Hryniewiecka J., Polskie tańce narodowe w formie towarzyskiej, Warszawa 1967.

Hryniewiecka J., Polskie tańce narodowe w formie towarzyskiej, Warszawa 1971.

Hryniewiecka J., Polskie tańce narodowe w formie towarzyskiej, Warszawa 1973.

Hryniewiecka J., Sześć scenicznych układów polskich tańców ludowych, Warszawa 1961.

Hryniewiecka J., Sześć scenicznych układów polskich tańców ludowych, Warszawa 1962.

Hryniewiecka J., Tańce Harnama: polonez, mazur, oberek, kujawiak, Warszawa 1961.

Idaszak D., Mazurek przed Chopinem, w: F. F.Chopin, red. Zofia Lissa, Warszawa 1960.

Jachimecki Z., Dawne tańce polskie, „Życie polskie” 1914 (rok I) zeszyt 2.

Jachimecki Z., Muzyka polska w rozwoju historycznym, Kraków 1948, t. 1.

Jacuńska, Małgorzata. Zabawa i zabawka w życiu dziecka wiejskiego. Warszawa: Zakład Wydawnictw CRZZ, 1977.

Januszczyk, Helena; Cieślińska, Emma. Folklor taneczny południowego Podlasia. Biała Podlaska: Podlaskie Towarzystwo Społeczno-Kulturalne, 1988.

Jürgensen K.A., Reconstructing La Cracovienne, “Dance Chronicle” 1982, nr 6.

Kamieński Ł., Neue Beiträge zur Entwicklung der Polonaise bis Beethoven, w: Congress Bericht der Beethoven-Zentenarfeier, Wien, März 1927.

Kaniorowa, Wanda. Tańce lubelskie. Warszawa: CPARA, 1960.

Karwatówna A., Taniec i zwyczaj taneczny, „Wychowanie Fizyczne w Szkole” 1939 nr 6.

Kattfuss J. H., Neu Taschenbuch für Freunde und Freundinnen des Tanzes, Leipzig 1800.

Kieloch, Mirosława. oprac. Tańce i zabawy Górnego Śląska. Żory: Żorskie Stowarzyszenie Edukacyjno-Kulturalne, 2009.

Kitowicz J., Opis obyczajów za panowania Augusta III, Wrocław-Warszawa-Kraków 1970.

Kleczewski A., Tańce salonowe. Praktyczny poradnik dla tańczących, Lwów 1879.

Klemm B., Katechismus der Tanzkunst, cz. 2, Leipzig 1863.

Kłosek, Eugeniusz. Świadomość etniczna i kultura społeczności polskiej we wsiach Bukowiny rumuńskiej. Wrocław: Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Wrocławskiego, 2005.

Kłośnik Z., O tańcach narodowych polskich (odczyt wygłoszony staraniem Tow. Zabaw Ruchowych w sali ratuszowej we Lwowie), Lwów 1907.

Kochanowski J., Dzieła polskie, red. A. Jelicz, Warszawa 1953.

Kolberg O., Dzieła wszystkie Oskara Kolberga, Kraków-Warszawa 1961-.

Kolberg O., Lud, jego zwyczaje, sposób życia, mowa, podania, przysłowia, obrzędy, gusła, zabawy, pieśni, muzyka i tańce, Warszawa 1857-1891.

Kolberg, Oskar. Dzieła wszystkie Oskara Kolberga. Kraków-Warszawa: Polska Akademia Nauk, 1961-1987; Poznań: Instytut im. Oskara Kolberga, 1991-.

Kolberg, Oskar. Lud, jego zwyczaje, sposób życia, mowa, podania, przysłowia, obrzędy, gusła, zabawy, pieśni, muzyka i taniec. Kraków, 1857-1891.

Kołłątaj H., Stan oświecenia w Polsce w ostatnich latach panowania Augusta III (1750-1764), Warszawa 1905.

Kotoński, Włodzimierz. Taniec zbójnicki. Warszawa: Ministerstwo Kultury i Sztuki, Ośrodek Instrukcyjno-Metodyczny, 1954.

Kotoński, Włodzimierz. Tańce górali podhalańskich. Kraków: PWM, 1956.

Kotula, Franciszek. Lasowiak - pierwotny taniec ludowy (w:) "Nowy Tygodnik", nr 8, 2, 1952.

Kowalczyk, Julian, red. Tańce polskiego Spisza. Nowy Targ: Stowarzyszenie Rozwoju Spisza i Okolicy, 2010.

Kramer C. F., Magazin der Musik, Hamburg 1783.

Krzyżanowski, Julian. red. Słownik folkloru polskiego. Warszawa: Wiedza Powszechna, 1965.

Kurant, Jadwiga. Folklor taneczny Kujaw. Włocławek: Dobrzyńsko-Kujawskie Towarzystwo Kulturalne, 2006.

Kurpiński K., O pieśniach w ogólności, „Tygodnik Muzyczny”, 1820, nr 9.

Kurpiński K., Przed-dokończenie o Pieśniach w ogólności. O tańcu Polskim czyli tak przezwanym Polonezie, „Tygodnik Muzyczny” 1820, nr 11.

Kuryło E., Some characteristic Polish Dances (Oberek, Kujawiak), „The Dance Journal”, jun. London 1935.

Kuryło E., Taniec ludowy, dworski i towarzyski, w: Taniec, red. Mateusz Gliński, Warszawa 1930.

Kuryło E., Three traditional Polish Dances (Mazur, Krakowiak, Trojak), „The Dance Journal”, sept. London 1935.

Kuźmińska O., Popielewska H., Taniec, rytm, muzyka, Seria: Skrypty Nr 116, Poznań 1995.

Kuźmińska O., Taniec w teorii i praktyce, Poznań 2002.

Kwaśnicowa Z., Ogólne wytyczne przy opracowaniu i nauczaniu polskich tańców ludowych, „Wychowanie Fizyczne” 1933 nr 1-2.

Kwaśnicowa Z., Polskie tańce ludowe. Mazur, Warszawa 1953.

Kwaśnicowa Z., Zbiór pląsów II, Warszawa 1938.

Kwaśnicowa, Zofia. Polskie tańce ludowe. Mazur. Podręcznik tańca ludowego. Warszawa: Wydawnictwo Sport i Turystyka, 1953.

Kwaśnicowa, Zofia. Zbiór pląsów. T. 1-2. Warszawa: Nasza Księgarnia, 1937-1938.

Laborde M., La Mazourka, Albam a la mode, Paris 1844.

Lange Ł., Polskie tańce ludowe, „Wychowanie Fizyczne” 1938 nr 2.

Lange R., Cechy wykonawcze choreotechniki polskiej, w: Dziedzictwo europej­skie a polska kultura muzyczna w dobie przemian. Studia pod redakcją Anny Czekanowskiej, Kraków 1995.

Lange R., Pawlak A., Krzyżaniak B., Folklor Kujaw, Warszawa 1979, II wyd. Poznań 2001.

Lange R., Tańce kujawskie, „Literatura Ludowa” 1963, nr 4.

Lange, Roderyk. Historia badań nad tańcem ludowym w Polsce (w:) "Lud", T. 51, cz. 2, 1968, s. 415-452.

Lange, Roderyk. Tańce kujawskie (w:) "Literatura Ludowa", nr 4, 1963, s. 13-20.

Lange, Roderyk. The Dance Folklore fom Cuiavia (in:) "Dance Studies", vol. 12, pp. 5- 223.

Lange, Roderyk. Tradycyjny taniec ludowy w Polsce i jego przeobrażenia w czasie i przestrzeni. Londyn: Polski Uniwersytet na Obczyźnie, 1978.

Lange, Roderyk; Krzyżaniak, Barbara; Pawlak, Aleksander. Folklor Kujaw. Warszawa: Warszawa: Centralny Ośrodek Metodyki Upowszechniania Kultury, 1979.

Langer J., České krakovácky, “Časopis Českeho Musea” 1835, rok IX, z. 1.

Lauchery, La Masurka, Taschenbuch, Leipzig 1824.

Laudová H., Tańce towarzyskie XVIII i XIX wieku w Czechach, w: Taniec – Choreologia – Humanistyka. Tom jubileuszowy dedykowany Profesorowi Roderykowi Lange, Dance – Choreology – Humanities. Jubilee Volume Dedicated to profesor Roderyk Lange, red. D. Kubinowski, Poznań 2000.

Le Laboureur de Bleranval J., Relation du voyage de la Royne de Pologne, et du retour de Madame la Mareschalle de Guebriant, Ambassadrice Extraordinaire, et Sur-Intendante de sa conduitte. Par la Hongrie, l'Austriche, Styrie, Carinthie, le Frioul, et l'Italie. Avec un discours historique de toutes les Villes et Estats, par ou elle a passe. Et un Traitte particulier du Royaume de Pologne, de son Gouvernement Ancien et Moderne, de ses Provinces et de ses Princes, avec plusieurs tables Genealogiques de Souverains. Dedié a son Altesse, Madame la Princesse Douairiere de Conde. Par Iean Le Laboureur. S. de Bleranval, l'un des Gentils-hommes Servans du Roy, Paryż 1647.

Lestienne-Dubois F., Mazur; Polka, Polka-Mazur, wie man sie tanzt und arrangiert, Wien-Leipzig 1908.

Leszczyńska, Janina; Leszczyński, Stanisław. Polski folklor obrzędowy i taneczny. Lublin: Polonijne Centrum Kulturalno – Oświatowe UMCS, 1983.

Leszczyński, Stanisław. Tańce lubelskie. Lublin: Polonijne Centrum Kulturalno- Oświatowe UMCS, 1980.

Liszt F., Chopin, Paris 1852 (przeł. Maria Pomian, Lwów 1924).

Lorentz, Friedrich; Fischer, Adam; Lehr-Spławiński, Tadeusz. Kaszubi. Kultura ludowa i język. Toruń: Instytut Bałtycki, 1934.

Łosakiewicz J., Wojciechowski J., Mazur. Kroki i figury, cz. I i II, Warszawa 1998, 1999.

Łoziński W., Życie polskie w dawnych wiekach, Lwów 1921.

Maciejewiczowa, Zofia. Krakowiak. Warszawa: Wydawnictwo Głównego Komitetu Kultury Fizycznej, 1951.

Madejski, Zbigniew; Szefka, Paweł. Kaszubskie pieśni i tańce ludowe. Wejherowo: Drukarnia Przemysłowa, 1936.

Mamontowicz-Łojek B., Terpsychora i lekkie muzy : taniec widowiskowy w Polsce w okresie międzywojennym (1918-1939), Kraków 1971.

Marcinkowa, Janina. Folklor taneczny Beskidu Śląskiego. Warszawa: CPARA, 1969.

Marcinkowa, Janina; Sobczyńska, Krystyna. Folklor Górnego Śląska. Warszawa: Centralny Ośrodek Metodyki Upowszechniania Kultury, 1973.

Marcinkowa, Janina; Sobczyńska, Krystyna. Tańce Beskidu i Pogórza Cieszyńskiego. Warszawa: Centrum Animacji Kultury, 1996.

Marcinkowa, Janina; Sobczyńska, Krystyna; Byszewski, Władysław. Folklor Zagłębia Dąbrowskiego. Warszawa: Centralny Ośrodek Metodyki Upowszechniania Kultury, 1983.

Marek T., Mazur ucznia J.S. Bacha (na marginesie „Polskich tańców” Jana Filipa Kinbergera), „Muzyka” 1951, nr 7.

Maroscetti G., Opisanie szlubu króla Michała z Eleonorą Arcy-Xiężni. Rakuską, córką cesarza Ferdynanda III odbytego w Częstochowie w r. 1670, w: Julian Ursyn Niemcewicz, Zbiór pamiętników historycznych o dawnej Polszcze z rękopisów, tudzież dzieł w różnych językach o Polszcze wydanych, oraz z listami oryginalnemi królów i znakomitych ludzi w kraju naszym : Tom 4, Lipsk 1839.

Marpurg F. W., Kritische Briefe über die Tonkunst, Bd. 1, Berlin 1759, Reprint 1973.

Mestenhauser K., Mazur i jego zasady oraz 150 figur mazurowych. Wydanie czwarte zupełnie przerobione i powiększone i powiększone, Warszawa 1894.

Mestenhauser K., Sto figur mazurowych oraz zasady ogólne i szczegółowe mazura, Warszawa 1878.

Mestenhauser K., Szkoła tańca Karola Mestenhausera w trzech częściach, t. 3 Mazur i jego zasady oraz 125 figur mazurowych, Warszawa 1887.

Mestenhauser K., Szkoła tańca Karola Mestenhausera w trzech częściach, t. 2 Tańce kłowe: galop, polka, polka mazurka z troteską, walce, oberek. Tańce figurowe: kontredans, lansjer, imperial, polonez, krakowiak, kotylion, Warszawa 1888.

Mestenhauser K., Szkoła tańca Karola Mestenhausera w trzech częściach, t. 3 Mazur i jego zasady oraz 150 figur mazurowych, Warszawa 1901.

Miaskowski K., Mięsopust Polski, Zbiór rytmów Kaspra Miaskowskiego (wedle wydania z r. 1622 w Poznaniu w drukarni Jana Rossowskiego), wyd. J. Turowski,, Kraków 1861

Miaskowski K., Rytmy, Kraków 1622.

Michalikowa Lidia; Chrząstkowska, Zofia, Chrząstkowski, Stanisław. Folklor Lachów Sądeckich. Warszawa: Centralny Ośrodek Metodyki Upowszechniania Kultury, 1974.

Michalikowa, Lidia. Tradycyjne zabawy ludowe. Warszawa: Centralny Ośrodek Metodyki Upowszechniania Kultury, 1981.

Moszyński, Kazimierz. Taniec (w:) Kultura Ludowa Słowian, cz. II, s. 300-395. Warszawa: Książka i Wiedza, 1968.

Musioł, Augustyn; Sachse, Feliks. Tańce z powiatu rybnickiego. Katowice: Wydawnictwa Instytutu Śląskiego, 1937.

Nartowska L., Trzy układy sceniczne mazura, Warszawa 1961.

Nartowska, Lidia. Tańce lubelskie (skrypt dla nauczycieli). Rzeszów: Kuratorium Oświaty i Wychowania oraz Wojewódzki Dom Kultury, 1959.

Nartowska, Lidia. Tańce z okolic Rzeszowa. Warszawa: CPARA, 1967.

Niemcewicz J.U., Pamiętnik czasów moich, Tom I, Warszawa 1957.

Noga, Ewa; Wasilak, Anna. Stare i nowe zabawy podwórkowe. Lublin: KLANZA, 2003.

Nowak, Tomasz M. Tradycje muzyczne społeczności polskiej na Wileńszczyźnie: opinie i zachowania. Warszawa: Towarzystwo Naukowe Warszawskie, 2005.

Nowak, Tomasz. red. Tradycyjny taniec ludowy dawniej i dziś w świetle doświadczeń polskich i norweskich. Kielce: Wojewódzki Dom Kultury, 2011.

Nożyńska Z., Tańce w Polsce na tle przeobrażeń społecznych (okres od pradziejów do połowy XVI w.), pr. doktorska napisana w Katedrze Sportów WSWF w Poznaniu oraz Katedrze Etnografii UAM w Poznaniu pod kierunkiem Józefa Burszty, Poznań 1962.

O’Conor B., Wyjątek z pamiętników Bernarda O’Conora, w: Julian Ursyn Niemcewicz, Zbiór pamiętników historycznych o dawnej Polszcze z rękopisów, tudzież dzieł w różnych językach o Polszcze wydanych, oraz z listami oryginalnemi królów i znakomitych ludzi w kraju naszym : Tom 4, Lipsk 1839.

Ogiński M.K., Listy o muzyce, opracował Strumiłło T., PWM Kraków 1956.

Oleszczuk, Aleksander. Pieśni ludowe z Podlasia. Wrocław: Polskie Towarzystwo Ludoznawcze, 1965.

Ostrowska, Irena. red. Różne formy tańców polskich. Warszawa: Centralny Ośrodek Metodyki Upowszechniania Kultury, 1980.

Ostrowski-Naumoff J., Polskie tańce narodowe, „Teatr w Szkole” 1936/1937, nr 1/2, nr 3, nr 4/5, nr 7/8, nr 9.

Paczkowski S, Der polnische Stil und Bachs Bauern-Kantate, w: Probleme der Migration von Musik und Musikern in Europa in Zeitalter des Barocks. 15. Arolser Barock-Festspiele 2000 Tagengsbericht, red. Friedhelm Brusniak und Klaus-Peter Koch, Sinzig 2002, „Arolser Beiträge zur Musikforschung”, Bd.9.

Parnell F., Moje życie w sztuce tańca (pamiętniki 1898-1947), Łódź 2003.

Paschałow W., Chopin a polska muzyka ludowa, Kraków 1951.

Petrovski L., Prawiła dla błagorodnych obszczectweiszych Tancow, Charkow 1825.

Piasecki, Eugeniusz. Tradycyjne gry i zabawy ruchowe oraz ich geneza. Godycki, Michał. red. 40 lat od Katedry Wychowania Fizycznego UP do Wyższej Szkoły Wychowania Fizycznego w Poznaniu. Poznań: PWN, 1959, ss. 90-307.

Piasecki, Eugeniusz. Zabawy i gry ruchowe dzieci i młodzieży, ze źródeł dziejowych i ludoznawczych przeważnie rodzinnych i z tradycji ustnej. Lwów: Książnica Polska Towarzystwa Nauczycieli Szkół Wyższych, 1916.

Pleszczyński, Adolf. Zabawy, gry i tańce ludowe z okolic Międzyrzecza Podlaskiego (w:) "Wisła", R. 1889, T. III, s. 59-66.

Pluciński, Jan. Wesele spiskie. Kraków: PWM, 1987.

Prosnak J., Kultura muzyczna Warszawy XVIII wieku, Kraków 1955.

Przykłady ćwiczeń przygotowawczych do elementów polskich tańców narodowych dla studentów Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach, A. Fredyk [et al.], Katowice 2005.

Pudełek J., Warszawski balet romantyczny 1802-1866, Kraków 1968.

Pudełek J., Warszawski balet w latach 1867-1915, Kraków 1981.

Pyda-Grajpel A., Charakter narodowy w muzyce i tańcach polskich – implikacje pedagogiczne, Częstochowa 2009.

Pyda-Grajpel, Anna. Charakter narodowy w muzyce i tańcach polskich: implikacje pedagogiczne. Częstochowa : Wydawnictwo Akademii im. Jana Długosza, 2004.

Radzik, Andrzej. W lesie pod jaworem...: melodie i tańce krakowiaków wschodnich. Tarnów: Muzeum Okręgowe, 2003.

Reglińska-Jemioł A., Formy taneczne w polskim teatrze jezuickim XVIII wieku, Poznań 2012.

Reiss J., Najpiękniejsza ze wszystkich jest muzyka polska, Kraków 1958.

Riepel J., Anfangsgründe zur musicalischen Setzkunst, Regensburg und Wien 1752, Reprint Wien 1996.

Robolsky A., Das grosse Buch der Tanzkunst, [s.p.], [s.d.].

Roller F.A., Systematisches Lehrbuch der bildenden Tanzkunst, Weimar 1843.

Romowicz, Maria. Folklor górali żywieckich. Warszawa: Centralny Ośrodek Metodyki Upowszechniania Kultury, 1978.

Romowicz, Maria. Tańce górali od Żywca. Warszawa: CPARA, 1969.

Romowicz, Maria; Tomasik, Jacek. Tańce mieszczan żywieckich. Warszawa: CPARA, 1967.

Rosenhain A. von, Bemerkungen über das Tanzen, Schleswig 1821.

Rościszewski M., Tańce salonowe. Praktyczny przewodnik dla tancerzy i wodzirejów uwzględniający tańce najnowsze i najmodniejsze z illustracyami, Warszawa 1904.

Różne formy tańców polskich, red. I. Ostrowska, Warszawa 1980.

Samborska Z. [Stęszewska], Tańce polskie XVII wieku, praca magisterska, Instytut Muzykologii Uniwersytetu Warszawskiego, maszynopis, Warszawa 1954.

Sarnowska, Anna. Tańce warmińskie i mazurskie. Jedwabno: Towarzystwo Przyjaciół Jedwabna, 2010.

Schafer, Andrea. My Harvest Home: A Celebration of Polish Songs, Dances, Games and Customs. Wauwatosa: World Music Press, 1995.

Schiessler S.W., Carnevals - Almanach auf das Jahr 1830, Prague 1830.

Schulz F., Podróże Inflantczyka z Rygi do Warszawy i po Polsce w latach 1791-1793 (tytuł oryginału: Reise eines Liefländers von Riga nacht Warschau, durch Südpreussen, über Breslau, Dresden, Karlsbad, Bayreuth, Nürnberg, Regensburg, München, Salzburg, Linz, Wien und Klagenfurt, nacht Botzen in Tyrol, Berlin: 1795-1796,), przeł. Kraszewski J.I., w: Polska Stanisławowska w oczach cudzoziemców, tom II, opr. Zawadzki W., PIW, Warszawa 1963.

Sikorski J., Muzyka taneczna, „Biblioteka Warszawska” 1846, t. I.

Sikorski J., Narodowość w życiu i dramacie, „Ruch Muzyczny”1861, nr 52.

Sikorski W., Gimnastyka, cz. 2, Lwów 1930.

Sikorski W., Wychowanie fizyczne w szkole powszechnej (podręcznik dla nauczycieli), Poznań 1934.

Simon A., Polnische Elemente in der deutschen Musik bis zur Zeit der Wiener Klassiker, Zūrich 1916.

Simonides, Dorota. red. Folklor Górnego Śląska. Katowice: Wydawnictwo Śląsk, 1989.

Sitka, Bogusław. oprac. Tańce świętokrzyskie. Kielce: Wojewódzki Dom Kultury, 2000.

Sobieska Janina. Wielkopolskie śpiewki ludowe. Kraków: PWM, 1957.

Sobieska, Janina; Sobieski, Marian. Polska muzyka ludowa i jej problemy. Kraków: PWM, 1973.

Sobieska, Janina; Sobieski, Marian. Szlakiem kozła lubuskiego. Kraków: PWM, 1954.

Sobieski Marian; Sobolewska, Maria. Pieśni ludowe Warmii i Mazur. Kraków: PWM, 1955.

Sroka C., Polskie tańce narodowe – systematyka, Warszawa 1990.

Sroka C., Polskie tańce narodowe we współczesnych zabawach i turniejach tanecznych, Warszawa 2003.

Sroka, Czesław. Polskie tańce narodowe we współczesnych zabawach, konkursach i turniejach tanecznych. Warszawa: Polska Sekcja CIOFF, 2009.

Sroka, Czesław. Polskie tańce narodowe. Systematyka. Warszawa: Centralny Ośrodek Metodyki Upowszechniania Kultury, 1990.

Staczyński J. i I., Zasady Tańców Salonowych, Warszawa 1846.

Starczewski F., Polnische Tänze, “Sammelbände der Internationalen Musikgesellschaft”, vol. 2 1900-1.

Stelmachowska, Bożena. Rok obrzędowy na Pomorzu. Toruń: Instytut Bałtycki, 1933.

Stęszewska Z., Elementy polskie w twórczości Georga Philippa Telemanna, „Muzyka”, 1981, nr 3-4.

Stęszewska Z., Konkordancje „polskich” melodii tanecznych w źródłach od XVI-XVIII wieku, „Muzyka”, 1966, nr 2.

Stęszewska Z., Mazury do tańcowania, w: Dziedzictwo kulturowe, tom I, Warszawa 1997.

Stęszewska Z., Muzyczne zagadnienia tańców narodowych, w: Różne formy tańców polskich, red. I. Ostrowska, Warszawa 1981.

Stęszewska Z., Muzyka taneczna jako źródło badań międzynarodowych kontaktów kulturalnych na przykładzie Polski i Francji, „Muzyka”, 1972, nr 2.

Stęszewska Z., Nurt świecki w kulturze muzycznej Śląska, w: Piastowie brzescy i ich epoka, Opole 1973.

Stęszewska Z., O tańcach z rkp. B.J. 127/56, w: Muzyczne Silva Rerum z VII wieku, red. Gołos J., Stęszewski J., (Źródła do historii muzyki polskiej, zeszyt XVI), Kraków 1970.

Stęszewska Z., Opracowania tańców polskich na zespoły instrumentalne w XVI i XVII wieku, w: Zeszyty naukowe Katedry Historii i Teorii Muzyki UJ, nr 2, Kraków 1966.

Stęszewska Z., Polonica muzyczne w Ms. J. 307m (Drezno) i Ms. Kat. 39 (Zwickau), „Muzyka”, 1969, nr 4.

Stęszewska Z., Polonika w źródłach muzycznych pochodzenia niemieckiego i w twórczości kompozytorów niemieckich od XVI do początku XVIII wieku, „Muzyka”, 1977, nr 3.

Stęszewska Z., Polonika z okresu od XVI do XVIII wieku w zbiorach muzycznych północnych ziem Polski, w: VI Ogólnopolska Konferencja Muzykologiczna, Gdańsk 1972/1973.

Stęszewska Z., Renesans i barok jako okres wykształcenia się cech narodowych w tanecznej muzyce europejskiej, w: Pagine. Polsko-włoskie materiały muzyczne, Warszawa 1974.

Stęszewska Z., Rękopis Siedmiogrodzki z 1757 roku i rękopis Ms. 10.076/1 Biblioteki Węgierskiej Akademii Nauk, „Muzyka”, 1968, nr 1.

Stęszewska Z., Tabulatura lutniowa nr 1985 Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego w Lublinie, „Muzyka”, 1980, nr 3.

Stęszewska Z., Tańce polskie w Musikhandskrift nr 10, „Muzyka”, 1967, nr 2.

Stęszewska Z., Tańce polskie w publikacjach G. Neumarka, „Muzyka”, 1970, nr 2.

Stęszewska Z., Tańce polskie z tabulatur lutniowych I, (Źródła do historii muzyki polskiej; zeszyt II), Kraków 1962.

Stęszewska Z., Tańce włoskie w Polsce i tańce polskie we Włoszech w XVI-XVII wieku, „Muzyka”, 1970, nr 1.

Stęszewska Z., Tańce XVI-XVII wieku i ich powiązania z folklorem, „Muzyka”, 1976, nr 2.

Stęszewska Z., Z zagadnień historii poloneza, „Muzyka” 1960, nr 2.

Stęszewska Z., Z zagadnień kształtowania się stylu narodowego w muzyce polskiej XVI-XVIII wieku, w oparciu o źródła muzyki tanecznej, „Muzyka”, 1979, nr 4.

Stęszewska Z., Z zagadnień staropolskiej muzyki tanecznej, w: Z dziejów polskiej kultury muzycznej, I. Kultura staropolska, red. Z. M. Szweykowski, Kraków 1958.

Stęszewska, Zofia; Stęszewski, Jan. Do genezy i chronologii rytmów mazurkowych w Polsce (w:) "Muzyka", 1960, nr 3, s. 8-14.

Stęszewski J., Polski charakter narodowy w muzyce: co to takiego?, w: Narody i stereotypy, red. T. Walas, Kraków 1995.

Stęszewski J., Stęszewska Z., Do genezy i chronologii rytmów mazurkowych, „Muzyka” 1960, nr 3.

Strumiłło T., Źródła i początki romantyzmu w muzyce polskiej, Kraków 1956.

Strumiłło T., Źródła i początki Romantyzmu w Polsce, Kraków 1958.

Sychta, Bernard. Wesele Kociewskie. Gdynia: Wydawnictwo Morskie, 1959.

Szczepańska M., Nieznana tabulatura lutniowa krakowska z drugiej połowy XVI stulecia, w: Księga pamiątkowa ku czci Adolfa Chybińskiego, Kraków 1950.

Szefka, Paweł. Tańce kaszubskie. Zeszyt 1. Gdańsk: Wojewódzki Dom Twórczości Ludowej, 1957.

Szefka, Paweł. Tańce kaszubskie. Zeszyt 2. Gdańsk: Wojewódzki Dom Twórczości Ludowej, 1959.

Szefka, Paweł. Tańce kociewskie. Gdańsk: Wojewódzki Ośrodek Kultury, 1981.

Szefka, Paweł. Tańce kaszubskie. Zeszyt 3. Gdańsk: Wojewódzki Dom Kultury, 1969.

Szefka, Paweł. Tańce kaszubskie. Zeszyt 4. Gdańsk: Wojewódzki Dom Kultury, 1979.

Szmyd, Józef. Pieśni i tańce ludowe z okolic Krosna. Warszawa: CPARA, 1961.

Tacina, Jan. Śląskie tańce ludowe. T. 1-3. Bielsko-Biała: Beskidzkie Towarzystwo Społeczno-Kulturalne, 1981-1987.

Taubert G., Rechtschaffener Tanzmeister, Friedrich Lanckischens Erben, Leipzig 1717, facsimile Leipzig 1976.

Trebunia-Tutka, Krzysztof. Taniec górali podhalańskich. Zakopane: Tatrzański Park Narodowy, 2011.

Tschetter, Terpsichore, Dresden 1828.

Turska, Irena. Krótki zarys historii tańca i baletu. Kraków: PWM, 1962.

von der Recke E., Na polskim dworze królewskim (tytuł oryginału: Mein Journal. Elisas neu aufgefundene Tagebücher aus den Jahren 1791 und 1793, Lipsk b.r.), przeł. Zawadzki W., w: Polska Stanisławowska w oczach cudzoziemców, tom II, opr. Zawadzki W., Warszawa 1963.

von Feldtenstein C. J., Erweiterung der Kunst nach der Choreographie zu tanzen, Tänze zu erfinden, Braunschweig 1772.

von Heyking K.H., Wspomnienia z ostatnich lat Polski i Kurlandii (tytuł oryginału: Aus Polens und Kurlands letzten Tagen. Memoiren 1752-96, Berlin 1897), przeł. Zawadzki W., w: Polska Stanisławowska w oczach, tom I, opr. Zawadzki W., Warszawa 1963.

Wasylewski S., Życie polskie w XIX wieku, Warszawa 2008.

Waxman J., Tańce narodowe, Poznań 1936 (II wyd. – 1936, III wyd. - 1937, IV wyd. - 1946).

Wieman, Maria. Tańce i zabawy ze śpiewem. Warszawa: Państwowy Zakład Wydawnictw Szkolnych, 1958.

Wiener C. W., Gründliche Anweisung zu allen gesellschftlichen Tänzen, Zwickau 1829.

Willis E., The Ballroom Guide, London 1876.

Wojtas, Michalina. Tańce Lachów:  od Sącza, od Limanowej, od Szczyrzyca. Nowy Sącz: Wydawnictwo Nova Sandec, 2007.

Wójcicki K.W., Kulig, w: Stare gawędy i obrazy, Warszawa 1840 Tom I.

Wójcicki K.W., Ostatni kulig staropolski, „Tygodnik Ilustrowany”, Warszawa 1861.

Wraxall N.W., Wspomnienia z Polski 1778 (tytuł oryginału: Memires of the Courts of Berlin, Dresden and Vienna in the Years 1777-9, wyd. 2, London 1800), przeł. Krahelska H., w: Polska Stanisławowska w oczach cudzoziemców, tom I, opr. Zawadzki W., Warszawa 1963.

Wróblewski, Zygmunt. Sieradzkie tańce i zabawy. Łódź: Łódzki Dom Kultury, 1961.

Wysocka T., Dzieje baletu, Warszawa 1970.

Zabłocka-Bączkowska I., Kujawski bal, w: Zabłocka-Bączkowska I., Krajobrazy i ludzie. Opowiadania norfoldzkie, Opole 1995, s. 99-100 (pierwodruk: „Wiadomości” 1954, nr 432).

Zienkowicz L., Les Costumes du Peuple Polonais, Paris 1841.

Zorn F., Grammatik der Tanzkunst, Leipzig 1887.

Zygler T., Ćwiczenia cielesne w liceach ogólnokształcących, „Wychowanie Fizyczne w Szkole” 1935/36 nr 4.

Zygler T., Taniec ludowy i jego wartości wychowawcze, „Oświata Pozaszkolna” 1938 nr 1.

Zygler T., Taniec ludowy w szkole, „Wychowanie Fizyczne w Szkole” 1935/36 nr 4.

Zygler, Tadeusz. Polskie tańce ludowe. Przewodnik po wystawie. Kraków: Muzeum Etnograficzne, 1952.

Żórawska-Witkowska A, Wiek XVIII – apogeum i schyłek muzyki staropolskiej, w: Zmierzch kultury staropolskiej. Ciągłość i kryzysy (wieki XVII i XIX), pod red. Augustyniak U. i Karpińskiego A., Warszawa 1997.

Żórawska-Witkowska A., Muzyka na dworze Augusta II w Warszawie, Warszawa 1997.

Żórawska-Witkowska A., Muzyka na dworze i w teatrze Stanisława Augusta, Warszawa 1995.

Żórawska-Witkowska A., Űber die vermutlich polnischen Elemente im drama per musica “Ottone, re di Germania” (London 1722-23) von Georg Friedrich Händel, “Händel-Jahrbuch” (56) 2010.

Żukowski O.M., O polonezie. Przyczynek do dziejów choreografii i muzyki polskiej, Lwów 1899.