Fafur
Józef Mróz (1917-1997) Kadzidło, harmonia pedałowa.
Nagrano w 1982 r. w Kadzidle.
Muzyka Źródeł, CD 6: Kurpie, Puszcza Zielona

Fafur
Waleria Chorążewicz, ur.1913, Pełty, pow. Ostrołęka, zam. Czarnia, pow. Ostrołęka – śpiew

Nagrano 3.08.1952 r. w Czarni, pow. Ostrołęka.
Nagranie ze Zbiorów Fonograficznych Instytutu Sztuki PAN ©ISPAN