tańce dawne    /    XVII-XVIII wiek

musette

tańce dawne

Taniec pochodzenia ludowego z regionu Owernii, którego nazwa pochodzi od instrumentu muzycznego, musette (czyli dud), używanego w wielu regionach Francji. W XVIII w. był tańcem scenicznym i teatralnym, ukazującym postaci wieśniaków i pasterzy.

> Więcej
 

Taniec w metrum trójmiarowym w swej ludowej wersji posiadał skoczne kroki i lekki, żywy charakter. W 1703 r. musette pojawiła się po raz pierwszy na scenie w opera–ballet Les Muses André Campry. Od tego momentu pojawiała się dość często w repertuarze baletowym, umieszczana w scenach odbywających się w plenerze, przywołujących romantyczną, sentymentalną grę pomiędzy tancerzami. Zawsze jednak nadawano jej ludowy, swobodny charakter. Zachowana choreografia Pecoura, zapisana systemem Feuilleta Musette à deux, z opery Callirhoé, jest piękną popisową kompozycją, pełną skocznych kroków cabrioles, contretemps, jettés, chassés. W choreografiach operowych musette odnajdujemy podobne figury jak w menuecie, np. moulin czy cercle à deux.

 

Bibliografia:

Conté Pierre, Danses anciennes de cour et de théâtre en France, Paris, 1974.

Drabecka Maria, Choreografia baletów warszawskich za Sasów, Kraków, 1988.

Larousse-Bordas, Dictionnaire de la danse, Paris, 1999.