tańce tradycyjne    /    tańce niestylizowane    /    tańce w parach

polka-mazur

tańce niestylizowanemapa

Regionalna odmiana polki popularna w Opoczyńskiem, Rawskiem i w Radomskiem. Na Pogórzu Gorlickim „dreptana” była polka-mazurka, odbiegająca jednak bardzo od rytmu mazurkowego. Wzmianki o polce-mazur pojawiają się też w XIX-wiecznych zapisach wesel z regionu sieradzkiego.Tempo tańca jest szybkie, metrum 3/4.

> Więcej

Taniec wykonywany jest do melodii bez przyśpiewki. Pary, w ujęciu zamkniętym, obracają w miejscu lub z nieznacznym przemieszczaniem się po linii koła. Taniec wykonywany jest drobnymi (dreptanymi) krokami, gładko i bez zamaszystych obrotów. Na raz w każdym takcie tancerze wykonują lekkie akcenty nogami w miejscu (tupnięcie). Taniec ten, a właściwie jego artystyczna modyfikacja, został opracowany do melodii opoczyńskiej polki-mazur jako tramblanka i jest wykonywany przez Zespół „Mazowsze”.

 

Dekowski, Jan P.; Hauke, Zbigniew. Folklor regionu opoczyńskiego. Warszawa: Centralny Ośrodek Metodyki Upowszechniania Kultury, 1974.

Haszczak, Alicja. Folklor taneczny Ziemi Rzeszowskiej. Warszawa: Centralny Ośrodek Metodyki Upowszechniania Kultury, 1989.