kontakt

Narodowy Instytut Muzyki i Tańca został powołany z dniem 1 października 2010 przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Bogdana Zdrojewskiego.  Podstawową misją NIMiT jest działalność na rzecz rozwoju kultury muzycznej i tanecznej w Polsce.
Adres
Ul. Fredry 8
00-097 Warszawa

Telefon
22 829 20 29

e-mail
nimit@nimit.pl

www
nimit.pl