drąg

Muzyka do pobrania - taniec „Drąg

jest tańcem charakterystycznym dla Podgórzan Gorlickich, zaliczanym do jednych
z najstarszych z tego regionu. Składa się z dwóch części. Tańczony był głównie po I wojnie światowej we wsi Łużna koło Gorlic. Nazwa tańca pochodzi od słów przyśpiewki towarzyszącej zabawie - tancerki pytają, tancerze odpowiadają:

„Skąd idziesz? – Z łąk.
Co niesiesz? – Drąg.
A jaki? – Grabowy,
Na panny, na wdowy.
Drąg ci to drąg. (x2)”

> Więcej

Drąg jest przykładem tańca krótkiego o umiarkowanym tempie granym w metrum  ¾,
z zastosowaniem tylko jednej melodii. Tańczony jest zazwyczaj w dowolną ilość par po obwodzie koła. Elementem charakterystycznym drąga jest stopniowanie siły akcentów w pierwszym fragmencie tańca oraz przenoszenie złączonych dłońmi rąk z biodra tancerza na biodro tancerki. Drugi fragment natomiast stanowią obroty w miejscu, które wykonywane są krokiem dreptanym.

A. Haszczak, Folklor taneczny ziemi rzeszowskiej, COK, Warszawa 1989, s. 303.