har kan

Muzyka do pobrania - "Harkan"

Taniec oryginalnie wykonywany wyłącznie przez mężczyzn. Często nazywany tańcem kłusowników. Korowodowy taniec charakterystyczny dla Górali Czadeckich, grany w metrum ¾. Harkan może być tańczony przez dowolną liczbę tancerzy, którzy ustawiają się w zamkniętym kole, trzymając się za dłonie uniesione do poziomu barków. Podczas tańca wykonywane są charakterystyczne kroki i gesty (np. dostawianie nóg, tupnięcia, obroty, kroki i gesty nogą wykonywane w rytmie ósemek). Bez tego szybkiego, żywiołowego tańca pochodzenia bukowińskiego, nie mogły odbyć się żadne obrzędy i uroczystości weselne.

Warto wspomnieć o pochodzeniu tańca.  Harkan jest przykładem tańca charakterystycznego dla górali określanych w literaturze przedmiotu mianem czadeckich, których jednak właściwiej należałoby określać góralami bukowińskim. Sami górale wprost nawiązują do tej nazwy (np. zespół „Watra” z Brzeźnicy), podobnie zresztą jak do określeń urobionych od nazw miejscowości zamieszkiwanych przez ich przodków przed 1945-46 rokiem (np. pojańczycy).

> Więcej

Społeczność ta jest pochodzenia śląsko-małopolskiego, a znaczna jej część przez pewien czas zasiedlała dolinę Kysucy i Pohorele na terenie obecnej Słowacji, aby następnie w ramach habsburskiej akcji kolonizacyjnej z początku XIX wiek dać się przesiedlić na teren rumuńskiej Bukowiny. 

Po drugiej wojnie światowej część górali bukowińskich poddało się repatriacji zasiedlając kilka wsi na historycznym Dolnym Śląsku. Pobyt na Bukowinie, w środowisku wieloetnicznym odcisnął piętno na tradycjach społeczności, stanowiących interesujące połączenie elementów kultury karpackiej z elementami tańców przesiedleńców z różnych części imperium habsburskiego. Dobrym przykładem jest właśnie harkan, pasterski taniec, który oryginalnie tańczony był przez górali na pograniczu ukraińsko-rumuńskim.