ogrodnik

Muzyka do pobrania – „Ogrodnik"

jest to taniec wywodzący się z rejonów Krościenka i zaliczany do naczelnych tańców górali pienińskich. Tańczony jest w dowolną ilość trójek, w których tancerz jest po środku między dwiema tancerkami. Poprzez liczbę tancerzy często jest on porównywany do tradycyjnego, śląskiego trojaka, chociaż w sferze muzycznej mocno się od niego różni. W formie melodycznej wyodrębniamy dwie części z przyśpiewką o zmiennym metrum i tempie. W części pierwszej metrum grane jest na ¾ w umiarkowanym tempie, w drugiej części natomiast zmienia się metrum 2/4  i tempo znacząco przyspiesza.

Na zawołanie: „Ogrodnika” kapela zaczyna grać do tańca.  Zmiany części tancerze akcentują podwójnym bądź potrójnym przytupem, trójki tańczą „po kole”, „w krzyż”, „w gwiazdę” lub „do przodu i do tyłu” zazwyczaj drobnymi krokami. W drugiej części jest wykorzystywany również krok wirowy „obyrtany”.

Literatura:

Krupczyńska Aniela, Dziedzina-Wiwer Andrzej, Jarosz Marian, Wojtas Michalina, Pieniny Tańce Górali Pienińskich, podręcznik dla instruktorów zespołów regionalnych, Nowy Sącz 2016.

Dąbrowska Grażyna W, Taniec w polskiej tradycji. Leksykon, PTECH, Muza SA, Warszawa 2005/2006 .

Słowik-Dzwon Michał, Pienińskie nuty – zbiór pieśni szczawnickich, Astraia, Kraków 2014.