siódymka / lendler

Muzyka do pobrania – „Siódymka-Landler"

jest jednym z ludowych tańców wielkopolskich, które nazywa się też ogólnie przybyszami. Przywędrowały one bowiem do Wielkopolski z Zachodu, głównie z Niemiec, ale także z Holandii, Austrii czy Szwecji. Zaadaptowane na potrzeby rodzimego folkloru często uzyskiwały nowe nazwy własne. Przykładem takiego tańca jest właśnie siódemka, którą w warstwie choreograficzno-melodycznej możemy rozpoznać na Biskupiźnie i w Bukówcu Górnym pod nazwą duda, luter lub puszczany. 

Taniec ten posiada nieskomplikowany sposób wykonania. Oparty jest na krokach dostawnych i obrotach wykonywanych w parach wokół wspólnej osi zakończonych tupnięciem, po obwodzie koła lub po promieniach do środka i na zewnątrz. Siódemka grana jest zazwyczaj w metrum 2/4 w żywym tempie. W Wielkopolsce tańczono ją podczas uroczystości weselnych, obrzędowych czy wiejskich zabaw.

Bobrowska, Mirosława; Budzik, Kazimierz; Linette, Bogusław; Pawliński, Sławomir. Folklor taneczny zachodniej Wielkopolski. Poznań: Wojewódzka Biblioteka Publiczna i Centrum Animacji Kultury, 2014.
Bobrowska, Mirosława; Budzik, Kazimierz. Wielkopolski folklor taneczny: Ziemia Szamotulska. Poznań: Wojewódzka Biblioteka Publiczna i Centrum Animacji Kultury, 2007.
Bzdęga, Jan z Domachowa. Wesele biskupiańskie. Gostyń: Gostyńskie Towarzystwo Kulturalne, 1992.
Dąbrowska, Grażyna W. red. Taniec w polskiej tradycji. Leksykon. Warszawa: MUZA, 2005/2006
Drabecka, Maria. Polskie tańce ludowe w dziełach Kolberga. Warszawa: CPARA, 1963.
Glapa, Adam; Kowalski, Alfons. Tańce i zabawy wielkopolskie. Wrocław: PTL, 1961.