trojak

Muzyka do pobrania - „Trojak

należy do grupy tańców „trójosobowych” popularnych w wielu regionach Polski. Nazwa trojak odnosi się do liczby tancerzy. Tancerz znajduje się zawsze po środku koła. Trojak mazowiecki jest tańcem dwuczęściowym, granym w tempie wolnym (część pierwsza) i szybkim (część druga), w metrum 3/4 i 2/4. Tańczony jest po linii koła w dowolną ilość par trzyosobowych. Taniec  jest przykładem na przenikanie świata dworskiego  z wiejską ekspresją.