polka drobna

Muzyka do pobrania - „Polka drobna

jest jednym z najbardziej rozpowszechnionych tańców w Polsce, obecnym zarówno na wsi, jak i w mieście. Największą popularność i mnogość odmian polki spotykamy w Małopolsce i na Podkarpaciu. Najbardziej znane regionalne odmiany polki to: polka bez nogę (z obrotem na dostawianej nodze), tramelka – polka trzęsiona (z elastycznym uginaniem kolan), gładka polka (kroki gładkie, suwane), cięta polka (bardzo szybkie kroki), polka chodzona (z krokami chodu), polka galopka (kroki z przebiegiem), hura polka (kroki skoczne i zamaszyste), polka szurok (z suwaniem stóp) i polka-sztajer (z krokiem sztajerka).

> Więcej

Polka drobna / trzęsiona to taniec szybki, w metrum 2/4. Tańczony jest w dowolną ilość par, wirowo po linii koła „ze słońcem” lub „pod słońce”. Kierunek  tańca zmieniany jest na zawołanie jednego z tancerzy. Taniec ten ma wiele regionalnych nazw i odmian, ale sposób tańczenia jest ten sam lub bardzo podobny. Cechą charakterystyczną tego tańca jest uginanie nóg w kolanach, tancerze „drygają” przez cały taniec, lekko „trzęsąc” przy tym ciałem. Od sposobu wykonania przez tancerzy podstawowego kroku, a także od lokalnych tradycji muzycznych, zależy przebieg tańca i jego odmiany.

Dąbrowska, Grażyna W. Taniec ludowy na Mazowszu. Kraków: PWM, 1980.
Dąbrowska, Grażyna W. red. Taniec w polskiej tradycji. Leksykon. Warszawa: MUZA, 2005/2006.