tańce dawne    /    XVII-XVIII wiek

passepied

tańce dawne

Taniec pochodzenia ludowego z regionu francuskiej Bretanii. Przeniknął na dwór, gdzie tańczony był na balach, w układzie parowym, oraz na scenach teatralnych. Taniec w szybkim, żywym tempie, wesoły, nawiązujący w spektaklach do tematów wiejskich i pasterskich.

> Więcej
 

Na dworze francuskim passepied przyjął się ok. 1650 r. i funkcjonował do 1. poł. XVIII w. Dzięki metrum 3/8 w dużej mierze przypomina zarówno układ, jak i figury menueta, wykorzystuje niektóre z jego kroków, tylko w szybszym tempie. Jego podstawowym krokiem jest pas de passepied, czyli pas de menuet à 3 movements, wykorzystuje także kroki balancé oraz contretemps z potrójnym skokiem. Partnerzy tańczą trzymając się za ręce, co wymusza wykonanie poszczególnych figur we wzajemnym okrążeniu. Zachowane oryginalne choreografie, jak assepied de la Bourgogne czy Passepied de Bretagne, ilustrują charakterystyczne figury, w których partnerzy poruszają się równolegle, najczęściej niewielkimi, szybkimi krokami pas de passepied. W baletach i utworach teatralnych passepied najczęściej tańczone były przez postaci marynarzy, pasterzy i zefirów.

 

Bibliografia:

Conté Pierre, Danses anciennes de cour et de théâtre en France, Paris, 1974.

Drabecka Maria, Choreografia baletów warszawskich za Sasów, Kraków, 1988.

Larousse-Bordas, Dictionnaire de la danse, Paris, 1999.